Меню
Новини ∙ Kabinet.bg

Kabinet.bg за Украйна

English translation below
Руский перевод нижеСъздадохме Kabinet.bg в предизвикателните времена на ковид кризата, в подкрепа на най-уязвимите и тези в риск. Днес все така вярваме, че всеки има право на достъп до психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа. Това наше убеждение е особено валидно и важно в момента на глобална криза, каквато е войната в Украйна, когато животът губи своя предишен смисъл и е съпътстван от ужас и страх, загуба и смърт.

Отговорът ни като психотерапевти е да припомним, че в Kabinet.bg продължаваме да предоставяме по 5 безплатни психотерапевтични сесии. Освен на български, екипът ни работи на английски и руски език, както и на още четири езика.

Ако имате нужда от подкрепа, свържете се с нас на безплатен телефон +359 800 20 202, info@kabinet.bg или попълнете формата за заявка <Запази час> на kabinet.bg. Работим онлайн, на живо в София, както и по телефона. Може да ползвате и чата ни във FB https://www.facebook.com/www.kabinet.bg.

***

We created Kabinet.bg in the challenging times of the covid crisis, in support of the most vulnerable and those at risk. Today, we still believe that everyone has the right of access to psychotherapeutic help and emotional support. This belief of ours is especially valid and important at a time of global crisis, such as the war in Ukraine, when life loses its former meaning and is accompanied by horror and fear, loss and death.

Our answer as psychotherapists is to remind that in Kabinet.bg we continue to provide 5 free psychotherapy sessions. In addition to Bulgarian, our team works in English and Russian, as well as in four other languages.

If you need support, contact us on the free number +359 800 20 202, info@kabinet.bg or fill in the request form <Book a session> on kabinet.bg/en. We work online, live in Sofia, as well as by phone. You can also use our chat on FB https://www.facebook.com/www.kabinet.bg.

***

Мы создали Kabinet.bg в трудные времена covid-кризиса для поддержки самых уязвимых и тех, кто находится в группе риска. Сегодня мы по-прежнему считаем, что каждый имеет право на доступ к психотерапевтической помощи и эмоциональной поддержке. Это наше убеждение особенно важно и необходимо в период глобального кризиса, такого как война на Украине, когда жизнь теряет прежний смысл и сопровождается ужасом и страхом, потерями и смертью.

Наш ответ, как психотерапевтов, состоит в том, чтобы напомнить, что в Kabinet.bg мы продолжаем проводить 5 бесплатных сеансов психотерапии. Помимо болгарского, наша команда работает на английском и русском языках, а также еще на четырех языках.

Если вам нужна поддержка, свяжитесь с нами по бесплатному номеру +359 800 20 202, info@kabinet.bg или заполните форму запроса <Записаться на прием> на kabinet.bg. Работаем онлайн, в кабинетах в Софии, а также по телефону. Вы также можете использовать наш чат на FB https://www.facebook.com/www.kabinet.bg.